Cold fusion haunts again

A few days ago, I was asked by the Gothenburg university magazine, GU Journalen, to comment on an article “How science goes wrong”: http://www.economist.com/news/leaders/21588069-scientific-research-has-changed-world-now-it-needs-change-itself-how-science-goes-wrong. In view of recent Swedish media attention about Andrea Rossi and his E-cat, I decided to connect back to the Cold Fusion events from 25 years ago. Shortly after that publication in the Wall Street Journal, I was back at the University of Washington, where I had been a post-doc a few years earlier, and had the opportunity to listen in on some of the cold fusion discussions there. 

I am sorry – the rest of this post is in Swedish.

Den kalla fusionen går igen

Våren 1989 publicerade Wall Street Journal på förstasidan överraskande resultat om kall fusion av Pons och Fleischman. Resultaten väckte stor internationell uppmärksamhet och många forskargrupper försökte reproducera och förstå resultaten – som naturligtvis skulle ha stor betydelse för världens energiförsörjning, om de kunde bekräftas. American Chemical Society planerade en session om kall fusion under sitt årsmöte 1989. Lite senare samma vår besökte jag Institute for Nuclear Theory, vid University of Washington i Seattle, där jag tidigare varit post-doktor. Jag fick höra att den experimentella kärnfysikgruppen hade fått ett bidrag till denna session refuserat – med motiveringen att eftersom de inte hade sett någon effekt så hade de inte något relevant att bidra med.

Continue reading

Advertisements