Cold fusion haunts again

A few days ago, I was asked by the Gothenburg university magazine, GU Journalen, to comment on an article “How science goes wrong”: http://www.economist.com/news/leaders/21588069-scientific-research-has-changed-world-now-it-needs-change-itself-how-science-goes-wrong. In view of recent Swedish media attention about Andrea Rossi and his E-cat, I decided to connect back to the Cold Fusion events from 25 years ago. Shortly after that publication in the Wall Street Journal, I was back at the University of Washington, where I had been a post-doc a few years earlier, and had the opportunity to listen in on some of the cold fusion discussions there. 

I am sorry – the rest of this post is in Swedish.

Den kalla fusionen går igen

Våren 1989 publicerade Wall Street Journal på förstasidan överraskande resultat om kall fusion av Pons och Fleischman. Resultaten väckte stor internationell uppmärksamhet och många forskargrupper försökte reproducera och förstå resultaten – som naturligtvis skulle ha stor betydelse för världens energiförsörjning, om de kunde bekräftas. American Chemical Society planerade en session om kall fusion under sitt årsmöte 1989. Lite senare samma vår besökte jag Institute for Nuclear Theory, vid University of Washington i Seattle, där jag tidigare varit post-doktor. Jag fick höra att den experimentella kärnfysikgruppen hade fått ett bidrag till denna session refuserat – med motiveringen att eftersom de inte hade sett någon effekt så hade de inte något relevant att bidra med.

Femte kraften

Under samma besök på UW fick jag också höra om gruppens experiment för att söka efter “femte kraften” (utöver de fyra vi känner till: gravitation, svag, elektromagnetisk och stark växelverkan). De hade upptäckt att gamla resultat av Eötvös gav små, men möjligen systematiska, skillnader i gravitationskraft på korta avstånd beroende på vilka ämnen som var inblandade. En sådan liten effekt skulle naturligtvis inte påverka vår vardag, men ha stora konsekvenser för vår teoretiska förståelse: Effekten skulle bryta mot ekvivalensprincipen som säger att vi inte kan skilja på acceleration och gravitation. Om den kunde påvisas i noggrannare experiment skulle det troligen leda till en “resa till Stockholm” (uttrycket har lite annan betydelse på en fysikinstitution på USAs västkust än i Göteborg, inte bara genom antalet kilometer). Experimentet gav nollresultat – dvs satte en övre gräns på hur stor effekten skulle vara. Fortsatta experiment bl.a. inom gruppen EÖT-Wash har sedan lett till ännu lägre gränser.

Jag har också hört Eric Adelberger berätta i ett seminarium om strategin för UWs kärnfysikgrupp: “We cannot out-Argonne Argonne” – en enskild forskargrupp på ett universitet kan inte tävla med en stor anläggning som Argonne National Laboratory, och Eric drog slutsatsen att de måste välja en inriktning som kunde vara unik, “identifiably ours”. En kollega berättade om Eric att han “har den goda smaken att hitta intressanta, relevanta experiment, men också att gå vidare om de inte ger mer”. Beskrivningen visar på den svåra balansgången mellan den hängivenhet som krävs för att genomföra svåra komplicerade experiment och att kunna inta ett objektivt kritiskt utifrån-perspektiv. Inte alla lyckas med den balansgången.

Nollresultat i vetenskapen

En konferensarrangör som refuserar bidrag som inte kunnat reproducera t.ex. kall fusion bortser från betydelsen både av försök att reproducera tidigare experiment och nollresultat. Om medicinska forskare och tidskrifter väljer att inte publicera resultat av läkemedelstest som inte gett önskat resultat, så kan det leda både till onödig forskning, och kanske till onödigt lidande under framtida utprövning. Att förstå betydelsen av nollresultat som övre gränser är viktigt, inte bara inom grundläggande vetenskaper utan också för allmänhetens förståelse, t.ex. av övre gränser för risker med strålning från mobiltelefoner och trådlösa nät. På 80-talet vet jag att vissa tidskrifter, på sina blanketter för granskare, hade en ruta “valuable confirmation” (som förstås inte var den man ville att ens egna artiklar skulle få kryss i). Jag får ofta påminna studenter om att nollresultat (som t.ex. att massan inte spelar roll för hur lång tid det tar för en boll att falla eller att rulla nedför ett lutande plan) också är något som bör antecknas i loggboken: Även nollresultat är resultat!

Kommunikation av forskningsresultat

Hur kommuniceras forskningsresultat? Referee-granskade tidskrifter är en självklar kanal, men de mest prestigefyllda tidskrifterna är speciellt intresserade av spektakulära resultat. För massmedia och informationsavdelningar är det naturligtvis lockande att lyfta fram just spektakulära resultat – men kanske inte lika naturligt att se till att de åtföljs av den “extraordinära evidens” som krävs för “extraordinära resultat”. Under Vetenskapsfestivalens fackdagar 2013 talade Vivi-Anne Perry (http://www.youtube.com/watch?v=6rOeOoEFSZs) om “Pimp my science – is it all just PR now”, och betonade dessa risker. Årets upplaga av Vetenskapsfestivalens fackprogram vände sig enbart till informatörer – kopplingen till forskning och forskare riskerar att bli allt svagare. Det är också värt att notera att också 1989 års nyhet om Pons och Fleischmans resultat om den kalla fusionen först publicerades i Wall Street Journal.

Både den kalla fusionen och femte kraften är nu avkylda forskningsområden, även om Ny Teknik enträget försökt väcka liv i den kalla fusionen – och inte heller visat sig ha det goda omdömet att sluta, trots många analyser som pekar på problemen (se t.ex. Peter Ekström: http://www.fysikersamfundet.se/Fysikaktuellt/2011_2.pdf s 24-25 och Den blinda tron på kall fusion) http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/375904?programid=412)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s